Nely Vos, Remedial Teaching & Huiswerkbegeleiding

Hierbij stel ik mijn coachingspraktijk aan u voor. Ik begeleid kinderen op cognitief leergebied. Mijn expertise ligt met name in het behandelen van leerproblemen op een speelse lichtvoetige wijze.Basisvaardigheden zijn vereist om te schrijven, te lezen en te rekenen. Welk vermogen roept de aangeboden leerstof uit de klas bij uw kind wakker? Welke uitwerking heeft de didactische werkvorm op de fysieke en cognitieve ontwikkeling van uw kind?

Expertise: Lees hier meer over mijn expertise en ervaring…

Ik werk vanuit een integrale visie samen met ouders en school. De hulpvraag kan zowel vanuit school als ouders komen.Met ouders en school bewaken we gezamenlijke grenzen wat betreft het aanbod aan cognitief leermateriaal. Leerdoelen van het zorgplan binnen het onderwijs staan hierbij centraal.

Werkwijze: Lees hier meer over mijn werkwijze…

Back to top
Phillip Gaines Authentic Jersey