Werkwijze


Werkwijze

Ik zoek nieuwe vormen om verbindingen met ouders en school te versterken. Er zijn momenten dat je moedig vanuit een bredere visie tegen de stroom in moet gaan. Maatwerk vereist een gedegen gestructureerde gezamenlijke aanpak.Zo mogelijk kan met beweging, muziek en beeldende activiteiten gewerkt worden.Lees over het vrijblijvende intakegesprek –>

Intake

Foto’s uit de praktijk

Handschriftcorrectie
Bewegingspatroonvorming in relatie tot de drie-dimensionale ruimte. Correctiestrategie bij schrijfoefeningen van de grove en fijne motoriek.

Symboolverwerking
Symboolverwerking bij het automatiseren van cognitieve taal- en rekentekens. Een correctiestrategie bij de innerlijke afspiegeling van ruimtelijke oriëntatie naar de schriftelijke verwerking van de twee-dimensionale werkelijkheid.

Auditieve vaardigheid
Verbeelding en creativiteit kunnen een kind dingen laten zien die niet echt bestaan. Een ritmische correctiestrategie bij talige auditieve aandachts- en luisteroefeningen van spelling- en woordopbouwoefeningen.

Tijd & energie
De kwaliteit van de tijd gemeten in relatie tot de energie, die een kind steekt in de begrenzing van een leeropdracht. Een correctiestrategie bij het bepalen van de kwaliteit ten opzichte van de tijd in dat het besteedt aan de hoeveelheid leerstof.

Comorbiditeit
Het er niet in slagen een begonnen opdracht af te maken is een combinatie aan interessante oorzaken en gevolgen. Een correctiestrategie bij het behandelen van een aandachtstekort met oorzaak een impulsief en/of bewegelijk overactief gedrag.

Informatieverwerking
Vervorming van de waarneming kan oorzaak van een disharmonisch leerprofiel zijn. Een correctiestrategie bij het in evenwicht brengen van een onbalans tussen verbale & performale gaven & op factorniveau het corrigeren van een te hoge of lage verwerkingssnelheid van de leerstof.

Leerconcepten
Voor een kind dat regelmatig veel tijd doorbrengt in een denkbeeldige wereld bestaat niets permanent. Een correctiestrategie om het kind aan de hand van taakbewustzijn en leerconcepten als bijvoorbeeld ‘consequentie’ zich strikt te houden aan de vereiste leervorm

Dag- en weekplanning
Bij een aandachtsprobleem leert een kind leersituaties, huiswerk, pauzes en vrije situaties voor en na plannen. Een correctiestrategie aan de hand van een cognitievie oplossings- en stappenstrategie. Het aanbieden van ordening en structuur van buitenaf door ouders en leerkracht blijven hierbij noodzakelijk.

Aardingsoefeningen
Het uitgangspunt is een ademend proces van actieve en rustige handelingen. Een correctiestrategie waarbij elke sessie vanuit het geheel gegeven wordt. Het kind worddt daardoor verrast, blijft uitgedaagd en tot cognitief bewust handelen gebracht.

Back to top
Phillip Gaines Authentic Jersey